MSV Mauve Sports Žice

MSV Co-FOCUS

MSV Mauve Sports Žice MSV Co-FOCUS je žica nove generacije na bazi poliestera sa dodatkom veće elastičnosti i mogućnošću većeg opsega istezanja. Ova žica oduševljava igrače širom sveta zahvaljujući izuzatnoj…

MSV FOCUS-HEX

MSV Mauve Sports Žice MSV FOCUS-HEX je žica nove generacije na bazi poliestera sa ŠESTOUGAONIM profilom. Ova žica dobro drži tenziju i dugo zadržava svoje performanse, ali najveća prednost ove žice je….

MSV HEPTA-TWIST

MSV Mauve Sports Žice MSV HEPTA-TWIST je žica nove generacije na bazi poliestera koja ima SEDMOUGAONI profil i plus je AKSIJALNO UVIJENA što joj pruža inzvanredan spin potencijal. Pored osobina…