Zamena i Servis Grometa

Grometi (Grommets) ili vođice prvenstveno služe da zaštite žice od usecanja o ivice reketa kao i da zaštite reket od krzanja o površine žica. Takođe grometi igraju važnu ulogu kako se žica ponaša na reketu u toku igre. Grometi se prave od veoma tvrdih materijala koji imaju osobine da pucaju pogotovu u zimskom periodu kada su spoljažne temperature niske i gromenti postanu krtiji. Do oštećenja grometa često dolazi i zbog nestručne instalacije žice na reket kao i zbog nestručnog uklanjanja žice sa reketa.

Postoje tri načina da se reši problem naprslih, oštećenih ili slomljenih grometa:

Prvi način koji je i najbolji je da se kupi nova garnitura grometa i da se zameni prilikom sledećeg španovanja. Drugi način je da se servisira stari oštećeni gromet uz pomoć najlon ili teflon cevčica koje se postavljaju unutar oštećenog grometa, i treći način da se zameni individualni gromet koji je oštećen.

U balansservisu, Zamena i Servis Grometa je usluga koja ulazi u sastavni deo španovanja reketa i ne naplaćuje se dodatno. Takođe balansservis vam može obezbediti novu garnituru grometa za vaš reket. Za detaljne informacije kontaktirajte nas.

Zamena i Servis Grometa - Nove Garniture Grometa

Nove Garniture Grometa

Zamena i Servis Grometa - Teflon i Najlon Cevčice

Teflon i Najlon Cevčice

Zamena i Servis Grometa - Servisirani Oštećeni Gromet

Servisirani Oštećeni Gromet