Šta je Tenzija?

Tenzija ili kilaža koju španer podesi na mašini prilikom španovanja je samo broj. Ono što se dobije na kraju španovanja je ono što nas interesuje a to je Dinamička Tenzija (DT). U zavisnosti od tipa mašine, kalibracije mašine, tehnike španovanja, vrste žice koja se koristi, broja uspravnih i poprečnih žica na reketu, stanja reketa i temperature na kojoj se španuje krajnji rezultat može u velikoj meri da varira.

Šta je Dinamička Tenzija (DT)?

Dinamička Tenzija (DT) je tvrdoća žica na našpanovanom reketu. DT-vrednost je sila loptice u kilopondima (kp) koja je potrebna da istegene žice na reketu u tački merenja (t.j.u tački udarca loptice) za 1cm. Međunarodna standardna jedinica za DT je kp/cm ili N/mm. DT vrednost određuje karakteristike reketa između snage i kontrole. Veća vrednost DT-a daje više kontrole dok manja vrednost DT-a daje više snage (t.j.veću brzinu loptice).

Dinamička Tenzija Kontrola

Veća vrednost DT-Više kontrole

Dinamička Tenzija Snaga

Manja vrednost DT-Više snage

Dinamička Tenzija Merenje

ERT 300

Kako radi ERT 300?

ERT 300 tenis kompjuter elektronski simulira udarac loptice na mestu gde se postavi i onda meri amplitudu vibracije žica. Na taj način prilikom obrade rezultata merenja uzima u obzir sve faktore kao što su veličina glave reketa, raspored i broj žica na reketu, i karakteristike same žice na datoj temperaturi merenja. DT je jedina realna i precizna vrednost koja se može meriti direktno na našpanovanom reketu.