Vođice ili uvodnici (eng Grommets) prvenstveno služe da zaštite žicu od usecanja od strane oštrih ivica na reketu. Takođe igraju važnu ulogu kako se žica ponaša na reketu u toku igre. Uvodnici se prave od tvrde plastike koja ima osobinu da puca pogotovu kada igrač udari loptu blizu rama reketa. Češće pucanje vođica na ovaj način se dešava u zimskom periodu kada su temperature niske i plastika postane krtija. Do oštećenja vođica često dolazi i zbog nestručne instalacije žice na reket kao i zbog nestručnog uklanjanja žice sa reketa.

Postoje tri načina da se reši problem naprslih, oštećenih ili slomljenih vođica:

  • Prvi način koji je i najbolji je ZAMENA. Kupi se nova garnitura vođica i zameni se prilikom sledećeg španovanja reketa.
  • Drugi način je da se servisira stari oštećeni uvodnik uz pomoć najlon ili teflon cevčice koja se postavlja unutar oštećene vođice.
  • I treći način je da se zameni individualna vođica koja je oštećena.

U Balans Servisu Teniskih Reketa, servis vođica na reketu uz pomoć najlon ili teflon cevčice je usluga koja je sastavni deo španovanja reketa i ne naplaćuje se dodatno! Demontaža i montaža postojeće garniture kao i zamena novom garniturom vođica se naplaćuje. Takođe balansservis vam može pomoći da obezbedite novu garnituru vođica za Vaš reket. Za više informacija kontaktirajte nas.

Zamena i Servis Vođica - Nove Garniture Vođica

Nove Garniture Vođica

Zamena i Servis Vođica - Teflon i Najlon Cevčice

Teflon i Najlon Cevčice

Zamena i Servis Vođica - Servisirana Oštećena Vođica

Servisirana Oštećena Vođica